Chinese Character Entry

Chinese readings
Mandarin (Zhuyin):ㄗㄨㄥˇ, ㄘㄨㄥ
Mandarin (Pinyin):zǒng, cōng
Japanese readings
On'yomi (Kana):ソウ
On'yomi (Romaji):sou
Kun'yomi (Kana):す.べる、 すべ.て、 ふさ、 すびて
Kun'yomi (Romaji):suberu, subete, fusa, subite
Vietnamese readings
Quốc ngữ:thông, tông, tổng
Variants
Semantic variant forms: